Krupobitie v Poľsku

- Ľ.F.
Novinka

V poľskom Lubline sa včera taktiež vyskytlo extrémne krupobitie. V tomto prípade však nerobila škody veľkosť krúp, ale ich akumulácia. Miestami po nich ostala až 30 centimetrová vrstva.