Krupobitie v Poľsku

- Zgierz
Novinka

V južnej časti Poľska zaznamenali krúpy s priemerom niekoľkých centimetrov, foto: Grzegorz Zawiślak - Polish Storm Chaser