Kúsok od Slovenska to buráca

- P.M.
Novinka

Aktuálne sa na rakúsko-maďarskom pohraničí vyskytujú búrky, ktoré sú sprevádzané výraznejšími zrážkami. K nám by tieto búrky prísť nemali, ale zajtra už bude burácať aj u nás.