La Niňa sa už v Pacifiku prejavuje

Novinka

V rovníkovej časti Tichého oceána dochádza k dramatickým zmenám. Na snímku teplotných odchyliek vody Tichého oceána vidieť jazýček modrej farby. Ten charakterizuje teplotne podpriemernú vodu. Ešte pred mesiacmi tu však oblasť bola jasne červená, čo súviselo s javom El Niňo. Aktuálne ochladenie má na svedomí nastupujúci jav La Niňa.