La Nina takmer istá

Novinka

Presný opak efektu El Niño, La Niña by sa mal vyskytnúť s najväčšou pravdepodobnosťou. Pri jave La Niña sa východná rovníková oblasť Tichého oceánu neprehrieva, ale ochladzuje. To má priamy vplyv na počasie v mnohých oblastiach na svete. Pre júl sa v oblasti nazývanej NINO 3.4, čo je rovníková oblasť Tichého oceánu západne od južnej Ameriky, očakáva rapídny pokles teploty vody. Priemerná teplota by v júli mala byť 0,8°C pod normálom. V septembri by však voda mala byť až 1°C pod dlhodobým priemerom, čo je už výrazná odchýlka.