Ľad sa topí. Hladiny stúpajú

Novinka

Oteplenie v uplynulých dňoch dorazilo na celé naše územie a súvislá ľadová pokrývka riek sa začala trhať a na našich riekach sa vyskytujú ľadové úkazy. Kryhy môžu spôsobiť upchatie toku, prípadne spôsobiť vzdutie vodnej hladiny, čo môže vyvolať povodne. Aktuálne rieka Latorica v profile Veľké Kapušany mieri k úrovni 2. povodňového stupňa. Ľadové povodne hrozia aj na ďalších, predovšetkým malých tokoch.

img