Letný efekt Veľkých jazier

- Erijské jazero
Novinka

Veľké jazerá sú príznačné tým, že v okolí dosť významne ovplyvňujú počasie. V zime dokáže blízke oblasti potrápiť snehová kalamita a v lete zasa búrky. Na satelitnom zábere možno vidieť výpar z vodnej hladiny, vďaka ktorému sa potom vyskytujú lokálne intenzívne búrkové bunky.