Mammaty nad Bratislavou

- Bratislava - P.M.
Novinka

Mammaty sa už ukázali nielen na severozápade, ale aj v Bratislave.