Mammaty nad Bratislavou

- Bratislava - P.M.
Novinka

Počas dnešnej búrky nad Bratislavou sa vyskytli takéto mammaty.