Mammaty v Bratislave

- Ľ.F.
Novinka

Dnes ráno sa v Bratislave vyskytli nádherné oblaky typu mamma.