Masívne búrky z pohľadu satelitu

Novinka

Zo záberov satelitu GEOS16 možno vidieť masívnu búrkovú činnosť. ktorá sa vyskytovala pred niekoľkými dňami nad oblasťou USA: