Maximálny náraz v Nemecku na úrovni 159 km/h

- P.M.
Novinka

V Nemecku zaznamenali najsilnejší náraz vetra na úrovni 159 km/h. Tento náraz zaregistrovali v oblasti Weinbietu. 

V oblasti Feldbergu namerali 141 km/h a v meste Wurzburg 137 km/h.