MCS posutpuje do Maďarska

Novinka

Výrazný MCS sa už začal formovať nad Srbskom a Rumunskom. Aktuálne postupuje na východ Maďarska.