Mexická sopka opäť vybuchla

- P.M.
Novinka

Mexičania sa opäť obávajú o svoju bezpečnosť po tom, čo vybuchla sopka Colima. Tá začala do okolia opäť chŕliť popol a dym. V Mexiku je až okolo 3000 sopiek z čoho však len 14 je aktívnych. Colima je veľmi významnou sopkou. Najsilnejšie erupcie sopky boli naposledy v rokoch 1982 a 1986.