Mohutná búrka zo satelitu

Novinka

Pohľad na satelitný záber svedčí o mohutnosti búrok v Nemecku.