Moravu trápi smog

- P.M.
Novinka

ČHMÚ v priebehu noci pristúpil k vyhláseniu smogovej situácie. V Ostrave, v Karvinej, v Třinci alebo v Českom Tešíne prekračuje koncentrácia suspendovaných častíc PM10 limity.