More sa v Austrálii zafarbilo do modra

Novinka

Zaujímavý úkaz sa objavil na pobreží oceánu v austrálskom Preservation Bay. More tam počas noci svietilo modrou farbou. Zapríčinili to mikroorganizmy nazývané obrenenky alebo panciernatky (lat. Dynophyta). Ide o jednoduché jednobunkové organizmy, ktoré sú schopné fotosyntézy. Zaraďujú sa preto medzi riasy. Niektoré heterotrofné (živia sa rozkladom organických látok) druhy v planktóne tropických morí svetielkujú (bioluminiscencia). Svetielkovanie umožňujú drobné útvary v cytosole obsahujúce enzým luciferín. 

Tento typ rias je toxický a tým pádom aj nebezpečný. Ich nadmerný výskyt nepriaznivo pôsobí na život vodných organizmov.