Môžu baktérie pomôcť Zemi ?

- Ľ.F.
Novinka

V roku 2013 vyvŕtal medzinárodný výskumný tím 800 metrov hlboký a 60 centiemtrov široký otvor do ľadu na Antarktíde. Cieľom tejto expedície, ktorá stála v prepočte viac než 8 miliónov EUR bolo dostať sa k jazeru Whillans, ktoré leží pod ľadovcom. Počas vrtu sa používala výlučne horúca voda, aby sa pod ľadovec spolu so zariadením nedostali nechcené baktérie, ktoré by mohli výskum ohroziť. 

V prvých vzorkách, ktoré vedci vyniesli na povrch sa nachádzalo 30 litrov vody a 8 vzoriek usadenín z dna jazera. Následnou analýzou vedci zistili, že objavené baktérie, ktoré sa vyskytujú vo vrchnej časti sedimentov fungujú ako nejaký biofilter, ktorý bráni metánu preniknúť do vody a následne na povrch a do atmosféry. V jazere Whillans objavili vedci až 3931 druhov jednobunkovcov, ktoré tam tvoria celistvý ekosystém. 

Vedcov zaujalo najmä zistenie, že niektoré baktérie dokážu konzumovať metán, čo je významným faktorom pre celosvetovú klímu. Pokiaľ sú všetky prognózy odborníkov správne, výrazne klesne riziko úniku obrovského množstva metánu, ktorý by sa vplyvom roztopenia ľadovcov dostal do atmosféry.