Na globálne otepľovanie má vplyv aj Váš mobil. Ako ?

- P.M.
Novinka

Hlavnými znečisťovateľmi ovzdušia a s tým súvisiacu zmenu klímy má ťažký priemysel, ťažba nerastných surovín a doprava. Je to však aj Váš mobil a počítač.

Na globálne otepľovanie má vplyv aj Váš mobil. Ako ?

Časopis Journal od Cleaner Production zverejnil štúdiu o tom, aký vplyv majú informačné technológie na produkcii skleníkových plynov a s tým súvisiace globálne otepľovanie. Každým rokom tento pomer stúpa.

Časopis do kategórie informačných technológii zahrnul všetko od energie na výrobu mobilných telefónov, cez ich spotrebu a zaťaženie dátových centier až po ich likvidáciu. Podiel informačných technológii na globálne otepľovanie mal v roku 2007 vplyv na úrovni 1%. Tento podiel do roku 2020 narastie na 3,5% a odhaduje sa, že v roku 2040 bude vplyv technológii na globálne otepľovanie až 14%.

V informačných technológiach sú zahrnuté mobilné telefóny, počítače, serveri aj komunikačné siete. Podiel mobilných telefónov v IT tvoril v roku 2010 4% a do roku 2020 narastie na 11%.

V absolútnych hodnotách dosiahnu emisie mobilných telefónov v roku 2020 125 megaton CO2 ročne.