Na mnohých miestach máme arktický deň

Novinka

Aktuálne sa na mnohých miestach nášho územia vyskytuje arktický deň. Teploty tak dnes už nevystúpia nad hranicu -10°C. Najchladnejšie spomedzi nižších polôh je v Liesku -18°C a v Stropkove -15°C. Arktický deň nemajú v Bratislave, na Sliači, v Lučenci, v Banskej Bystrici alebo v Gabčíkove. Tu sa teplota pohybuje medzi -10 až -8°C.

img
aktuálne teploty na Slovensku