Na severozápade sneží

Novinka

Aktuálne prišli snehové zrážky do oblasti severozápadného Slovenska.