Na Sibíri sa objavilo 7 000 metánových bublín

- Sibír
Novinka

V roku 2016 sa sibírsky zábavne pomenovaný ostrov Bely Island stal svetoznámy. Na ostrove sa záhadne objavili miesta, z ktorých unikal vo vysokom množstve metán a oxid uhličitý. Hodnoty vzduchu, ktorý z miest vychádzal obsahovali 100-násobné množstvo metánu a 50-násobné množstvo oxidu uhličitého. Obidva sú považované za skleníkové plyny. Pred rokom bolo týchto miest detegovaných 15.

Metán sa vyskytoval vo vzduchových bublinách, pod malou vrstvou vody. Časy sa menia a za rok ich výskyt extrémne narástol. Denník Siberian Times uviedol, že momentálne sa v oblasti ruskej Sibíri nachádza viac ako 7 000 týchto bublín. Metán je extrémne horľavý a pri vysokej koncentrácii môžu tieto bubliny vybuchnúť bez akéhokoľvek varovania. Plyn sa desiatky rokov tvoril vplyvom pôsobenia baktérii pod takzvaným ,,permafrostom", pôdou zamrznutou minimálne počas dvoch rokov. Vplyvom výrazného otepľovania v tejto oblasti sa roztopil a metán sa dostáva na povrch. Teplota v odľahlých častiach Sibíri narastá totiž aj dvojnásobnou rýchlosťou oproti zvyšku Zeme. 

Pokiaľ sa v oblasti nachádza dostatočné množstvo metánu a oxidu uhličitého, ktoré sa potenciálne môžu uvoľniť do atmosféry, nemalo by to príliš priaznivé následky. Zem by sa otepľovala čoraz rýchlejšie a oceány by tak pohltili viac oxidu uhličitého. Zvýšilo by to ich kyslosť, čo by malo za následok erózie oceánskeho dna, kde sa nachádza ďalší metán. V prípade, že by sa tak uvoľnilo veľké množstvo metánu, teplota na Zemi by vzrástla, čo by viedlo k ďalšiemu uvoľneniu metánu a ďalšiemu nárastu teplôt.