Na Slovensku prestalo pršať

Novinka

Tlaková níž, ktorá leží východne od nášho územia sa už vypĺňa, oblačnosť sa odsúva a na našom území prestáva pršať.