Na Slovensku zavládol smog

Novinka

Bezoblačné, máloveterné a vysokotlakové počasie prináša na naše územie inverziu a s ňou rastúce koncentrácie prachových častíc v nižších polohách.

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre prachové častice PM10 SHMÚ vydalo signál „UPOZORNENIE“. SHMÚ informuje verejnosť o zvýšených hodinových koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Nitra, Nitra Janíkovce, Topoľníky, Trenčín, Ružomberok, Veľká Ida.

Z tohto dôvodu dnes SHMÚ vydal signál „UPOZORNENIE“. Signál bol vydaný po nameraní prekročenia prahu dva po sebe nasledujúce dni.

Pri predpokladanom stúpajúcom trende koncentrácií prachových častíc v poobedňajších hodinách očakáva rozšírenie smogovej situácie aj pre mestá Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Jelšava a pre mesto Martin signál Výstraha.

PM10 – je frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  s aerodynamickým priemerom 10 µm s 50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

  • obmedziť dobu pobytu vonku

  • skrátiť vetranie obytných miestností

  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

  • nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie)

img
ilustračné foto grist.org