Na Váhu hrozí ľadová povodeň

Novinka

Silné mrazy tvoria v riekach kusy ľadu, ktoré následne blokujú prietok toku. Na toku Čierny Váh kusy ľadu vzdúvajú hladinu. Hladina dosiahla už úroveň 1.povodňového stupňa.