Na východe 3. povodňový stupeň

- Michaľany - P.M.
Novinka

Na toku Roňava v Michaľanoch dosahuje vodná hladina úroveň 3. povodňového stupňa. Hladina rieky je až o dva metre vyššia ako je priemerná hladina. Úroveň 1. povodňového stupňa však dosahujú aj ďalšie toky. Vodné hladiny na východe ešte stúpajú, niektoré aktuálne kulminujú.