Na Záhorí sa opäť vyskytli búrky

Novinka

Na Záhorí sa počas dnešného dňa opäť vyskytli búrky. Detekcia bleskov zaznamenala 2 bleskové výboje.

img
Poloha zrážok v čase úderu blesku
img
Zaznamenané blesky v priebehu dnešného dňa, zdroj: blesky.bourky.cz