Nad Atlantikom sa vyvíja výrazná tlaková níž

Novinka

Nad Atlantikom sa vyvíja ďalšia výrazná oblasť nízkeho tlaku. Tá môže prerásť do tropickej búrky alebo až do hurikánu.