Nad naše územie sa nasúvajú zrážky

- Kékestető TV Tower
Novinka

Z televíznej veže Kékestető, severovýchode od Budapešti aktuálne veľmi pekne vidieť hranicu oblačnosti, ktorá sa nasúva nad naše územie a prináša výdatné zrážky.