Nad Pacifikom sa formuje tropický systém

- Tichý oceán
Novinka

Oficiálny štart hurikánovej sezóny nad Tichým oceánom je až 15. máj, no už teraz sa nad Pacifikom formuje tropický systém, ktorý dostal meno Adrian. Podľa záznamov ide o najskorší tropický systém, ktorý sa nad Pacifikom formuje od začiatku meraní. Doterajší záznam o najskoršom formovaní tropického systému je z 12. mája v roku 1990.