Nad Rakúskom sa už vyskytujú početné búrky

- P.M.
Novinka