Nádherné halove javy v Kanade

- Ľ.F.
Novinka

Naozaj perfektnú fotografiu sa podarilo zhotoviť v utorok v kanadskom meste Yellowknife. Na fotografii môžeme pozorovať hneď viacero optických javov nazývaných aj ,,halo effect".

Na snímke môžeme pozorovať od hora nadol: horný tangenciálny oblúk (nad slnečným halom), parhelický oblúk (úzky oblúk, ktorý prechádza stredom slnečného hala), 22-stupňové slnečné halo (oblúk okolo Slnka), bočné slnko (dúhové ,,čiarky" na okrajoch slnečného hala a nakoniec infralaterálne oblúky no obidvoch spodných okrajoch fotografie (širšie dúhy). Podľa zloženia ľadových kryštálikov a teploty oblačnosti môžeme pozorovať aj viac halových javov ako napríklad cirkumzenitálny a cirkumhorizontálny oblúk.