Najviac zrážok spadlo na severe

Novinka

Za uplynulých 24 hodín spadlo najviac zrážok v oblasti severného Slovenska, kde úhrny lokálne prekračujú až 20 mm za 24 hodín. Najmenej zrážok spadlo na juhu Slovenska, kde sú zároveň aj najviac nasýtené povodia. Hladiny tokov dosahujú ešte úroveň 1. povodňového stupňa, Ipeľ ešte úroveň druhého povodňového stupňa, ale hladiny majú klesajúcu tendenciu.