Najvyššiu horu sveta čaká upratovanie

- Mount Everest
Novinka

V roku 2016 prebehol v oblasti najvyššej hory na svete prieskum, ktorého výsledkom bolo, že na našej najvyššej hore sa nachádza 4 až 5 ton odpadkov. V polovici apríla sa preto francúzsko-nepálska delegácia vydá vyčistiť našu ,,osemtisícovku,, Do údolia by mali znášať kyslíkové fľaše, kovový šrot, batérie, jedlo, laná oblečenie a plastový odpad.