Nákova búrky nad Moravou pri pohľade zo Záhoria

- P.M.
Novinka
Búrky