Nákova nad Milánom

- Miláno - P.M.
Novinka

Nad Milánom sa dnes objavila takáto búrková nákova.