Naplaveniny v Bodamskom jazere

- Bodamské jazero
Novinka

Bodamské jazero nevyzerá v týchto dňoch zrovna najprívetivejšie. Do jazera sa po výdatných zrážkach v oblasti Rýna dostalo naplavené drevo.