NASA objavila známky vody v slnečnej sústave

Novinka

Dva obrovské objavy dnes večer v konferencii zverejnila americká vesmírna agentúra - NASA. V papieroch ktoré publikovala NASA sa uvádza, že sonda Cassini, ktorá oblieta okolo Saturnu už viac ako 12 rokov objavila niečo nečakané na mesiaci Enceladus. Veľké prekvapenie pripravil aj teleskop Hubble, ktorý zaznamenal dôležitú vec na Jupiterovom mesiaci Europa.

Sonda Cassini pri prelietaní ponad mesiac Enceladus zachytila nečakane veľké množstvo vodíku v oblakoch plynu a frakciách ľadového materiálu "vystreľujúceho" z povrchu mesiaca. Obrovské oblaky plynu vychádzali z povrchu s kladnou termálnou anomáliou. Výsledky z meraní tak pod ľadovým povrchom indikujú, že vodík, ktorý by potenciálne mohol poskytovať chemický zdroj energie pre život, "prúdi" do podpovrchového oceánu Enceladusu následkom hydrotermálnej aktivity na dne. Prítomnosť bohatej zásoby vodíka v oceáne Enceladusu by mohol znamenať prítomnosť mikróbov, ktoré by mohli využiť ako zdroj energie kombináciu vodíka a oxidu uhličitého rozpusteného vo vode. Spomínaná chemická reakcia, tiež známa ako metanogenéza, produkuje metán ako bioprodukt. Táto reakcia je koreňom života na Zemi a dokonca by mohla byť aj kritická pre vznik života na našej planéte.

Hubblov teleskop zaznamenal počas roku 2016 pravdepodobný oblak, vychádzajúci z povrchu Jupiterovho mesiacu Európa. Ten dosahoval výšku približne 100 kilometrov. Hubble zaznamenal podobný oblak na rovnakom mieste aj v roku 2014, ten však od povrchu siahal do menšej výšky, približne do 50-tich kilometrov. "Výtrysky oblakov na mesiaci Encleadus (spomenutý v druhom odesku) sú spojené s teplejšími miestami na povrchu mesiaca. Preto sme podobný jav predpokladali aj na mesiaci Europa. Spätne sme si tak prezreli termálne dáta zo sondy Galileo. Zistili sme, že "kandidát" na vytryskujúci oblak vychádza priamo z miesta s kladnou termálnou anomáliou." uviedol William Sparks, vedúci STSCI - Vedeckej inštitúcie vesmírnych teleskopov NASA.

,,Toto je najbližšie čo sme sa kedy dostali k miestu, kde sa nachádzajú podmienky pre vznik obývateľného prostredia. Tieto výsledky demonštrujú úzko prepojené ciele rôznych misií NASA, ktoré nás vedu k otázke či sme vo vesmíre naozaj sami alebo nie." uviedol Thomas Zurbuchen spluadministrátor riaditeľstva vedeckých misií NASA.

Po ohromujúcich zisteniach sa do budúcnosti chystajú projekty, ktoré bližšie preskúmajú to čo Hubble a sonda Cassini preskúmať nemohli. Už v roku 2020 štartuje projekt, ktorý by mal dostať novú sondu k mesiaci Europa a tým potvrdiť to čo sa očakávalo.

 

img
Objav sondy Cassini, foto: NASA
img
Mračná vychádzajúce z povrchu mesiacu Europa, foto: NASA
img
Miesto na povrchu mesiacu Europa a termálne anomálie zmapované sondou Galileo, foto: NASA