Niekoľko búrok v našej oblasti

Novinka

V Európe sa aktuálne vyskytuje niekoľko slabších búrok. Vyskytujú sa aj na česko-nemeckom pohraničí a nad Maďarskom.