Nízka rozloha arktického ľadu

- P.M.
Novinka

Rozloha arktického ľadu je aktuálne najnižšia v histórii. Na grafe môžete vidieť vývoj zaľadnenia za uplynulé roky.