Nízke úhrny zrážok v Maďarsku

Novinka

Za prvé tri mesiace tohto roka spadlo v niektorých oblastiach Maďarska, najmä v centrálnej časti Maďarska menej ako 40 % priemerného zrážkového úhrnu za toto obdobie.

zdroj: Idokep
zdroj: Idokep