Nočné búrky v Levoči

- Levoča
Novinka

Počas noci prechádzal na východ výrazný konvektívny systém, ktorý prinášal veľmi vysokú bleskovú aktivitu. Mnoho bleskov udieralo len v oblakoch bez kontaktu so zemou. Takto vyzerali z Levoče.