Nová tropická búrka nad Atlantikom

Novinka

Tropická búrka Erika sa formuje nad Atlantikom. Smeruje k pobrežiu USA, ale ohroziť by ho nemala: