Nový cyklón pri Austrálii

Novinka

Severozápadne od Austrálie sa začal formovať nový cyklón. Ten dostal meno Veronica a ohrozuje obývané oblasti.