Nový rekord na Korzike

- Figari - P.M.
Novinka

Na Korzike v meste Figari namerali ráno teplotu +4,4 °C. Ide o nový septembrový mesačný rekord. Predchádzajúce minimum je z 22.9.2017, kedy bolo nameraných +4,8 °C.