Nový rok so snehom v Európe ?

Novinka

Prognóza numerického modelu CFS, ktorý vyhotovuje predpovede na veľmi vzdialený horizont počíta, s tým, že začiatok nového roku 2016 by mohol byť vo väčšine Európy na snehu. Malo by sa o to postarať dlhšietrvajúce severovýchodné prúdenie.