Nový sneh v Tasmánsku

Novinka

Tasmánsko dostalo nádielku čerstvého snehu.