Nový tajfún nad Pacifikom

Novinka

Nad srdcom Tichého oceánu sa sformoval nový tajfún, ktorý dostal svoje meno In-fa. Aktuálne je tretej kategórie a ohrozí zrejme len niekoľko ostrovov.