Oblačnosť nad Cambridgom

- Cambridge
Novinka

Nad anglickým Cambridgom sa včera vyskytla oblačnosť Undulatus asperatus. Vyskytuje sa pri konvektívnych búrkových javoch.