Oblačnosť v okolí Košíc

Novinka

Izolovaná búrka sa vyskytla aj severozápadne od Košických Oľšian.